Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023 στις 17.00

Punk Against Capitalism

Είσοδος αποκλειστικά από Ιερά Οδό 86

Κάθοδος Ιεράς Οδου 75 προς Αιγάλεω

Τοποθεσία: https://goo.gl/maps/fi1StVDrWcpaw3RK8

Πρόσβαση

Με λεωφορέιο: 856, 836 Στάση Γεωπονική σχολή & 813, 026 Στάση Σίδερα

Με μετρό: Στάση Κεραμεικός ή Ελαιώνας

♿️🅿️ Parking αποκλειστικά για ΑμεΑ εντός της σχολής

🅿️Parking κάτα προτίμηση επί της Ιεράς Οδού

🏥Στον χώρο θα υπάρχει ιατρική κάλυψη

[ENG]

Entrance exclusively from Iera Odos 86

Descent of Iera Odos 75 towards Aegaleo

Location: https://goo.gl/maps/fi1StVDrWcpaw3RK8

Access

By bus: 856, 836 Stop Geoponiki Scholi & 813, 026 Stop Sidera

By metro: Kerameikos or Elaionas Station

♿️🅿️ Inside the venue - Entrance from Iera Odos

🅿️Parking preferably on Iera Odos

🏥There will be available medical coverage for any reason

[ENG Below]

To "Punk Against Capitalism" θα είναι και το 2023 παρόν, μεγαλύτερο από ποτέ!

Η συναυλία που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Galopar Festival από την Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε, επιστρέφει για τρίτη χρονιά, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα!

Με ειλικρινή και αδιάκοπη αφοσίωση στο DIY ήθος, θέτοντας ως βασικό στόχο τη συμπερίληψη, το σεβασμό και τη προσβασιμότητα, το "Punk Against Capitalism" επανέρχεται και διευρύνει περαιτέρω το ηχητικό του φάσμα.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, δεν σκοπεύει να είναι ένα ακόμη μουσικό φεστιβάλ. Αλλά και ενας χώρος κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης μέσω του πολιτισμού όπως τον αντιλαμβανόμαστε.

Καταπιεστικές, παραβιαστικές, σεξιστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές, για οτιδήποτε απευθυνθείτε στο μπαρ ή στην περιφρούρηση.

Είσοδος Ελεύθερη - Οικονομική Ενίσχυση Απαραίτητη

Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έξοδα μετακίνησης των συγκροτημάτων και την οικονομική ενίσχυση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε.
Στην τοποθεσία της συναυλίας θα υπάρχει χώρος για αυτοοργανωμένα σχήματα, DIY zines, distros, εκδόσεις κλπ για να στήσουν τραπεζάκι με τα υλικά τους, κατόπιν επικοινωνίας και σχετικής συνεννόησης.

LINE UP:

▶ MOB 47 - HARDCORE PUNK LEGENDS FROM SWEDEN since 1982
▶ INSTINCT OF SURVIVAL - CRUST PUNK/STENCHCORE FROM HAMBURG SINCE 1998
▶ YOVEL - BLACK METAL COLLECTIVE FROM ATHENS
▶ Hekátē - SYNTHWAVE-PUNK FROM ATHENS
▶ ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ - ELECTRIFIED METAL PUNK FROM ATHENS
▶ CHAIN CULT - DARK/POST-PUNK FROM ATHENS
▶ ΚΑΤΑΧΝΙΑ - CRUST PUNK FROM THESSALONIKI
▶ ΟΤΟΜΠΡΙΤΣΙ ΜΟΤΟΡΙ - FULL SPEED ROCK 'N' ROLL FROM ALL AROUND GREECE (opening act)
▶ KALTE NACHT - DARK / MINIMAL SYNTHWAVE FROM ATHENS (closing act)
▶ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ - HARDCORE / CRUST FROM ATHENS SINCE 1996
▶ VILE SPECIES - FURIOUS GRINDCORE FROM ATHENS


____________________________________________________________________________

"Punk Against Capitalism" will be present in 2023, bigger than ever!

The concert organized as part of the Galopar Festival by the Anarcho-Syndicalist Initiative "Rocinante", returns for the third year, on Saturday, September 2 in Athens!
With a sincere and unwavering commitment to the DIY ethos, with inclusivity, respect and total accessibility as the main goal, "Punk Against Capitalism" returns and further expands its sound spectrum.

"Punk Against Capitalism" as always, does not intend to be just another music festival. But also a space for socialization and politicization, creating strong bonds of solidarity through culture as we perceive it.
In the next few days, the lineup of the international and local bands that will make up this year's "Punk Against Capitalism" will begin to be revealed, as well as more information about it!

Oppressive, sexist and any abusive behavior will not be tolerated, for anything, contact the bar and members of the organization.

Free Entry - Financial Support Necessary!

The proceeds will be given to the travel expenses of the groups and for the financial support of the Anarcho-syndicalist Initiative "Rocinante".
In the concert area there will be space for self-organized groups, DIY zines, distros, self-publications, etc. Send a message directly to our page in order to set up a table with your materials.

LINE UP:

▶ MOB 47 - HARDCORE PUNK LEGENDS FROM SWEDEN since 1982
▶ INSTINCT OF SURVIVAL - CRUST PUNK/STENCHCORE FROM HAMBURG SINCE 1998
▶ YOVEL - BLACK METAL COLLECTIVE FROM ATHENS
▶ Hekátē - SYNTHWAVE-PUNK FROM ATHENS
▶ ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ - ELECTRIFIED METAL PUNK FROM ATHENS
▶ CHAIN CULT - DARK/POST-PUNK FROM ATHENS
▶ ΚΑΤΑΧΝΙΑ - CRUST PUNK FROM THESSALONIKI
▶ ΟΤΟΜΠΡΙΤΣΙ ΜΟΤΟΡΙ - FULL SPEED ROCK 'N' ROLL FROM ALL AROUND GREECE (opening act)
▶ KALTE NACHT - DARK / MINIMAL SYNTHWAVE FROM ATHENS (closing act)
▶ HIBERNATION - HARDCORE / CRUST FROM ATHENS SINCE 1996
▶ VILE SPECIES - FURIOUS GRINDCORE FROM ATHENS

____________________________________________________________________________

▶MOB 47 - HARDCORE PUNK LEGENDS FROM SWEDEN since 1982

Οι θρυλικοί Mob 47, έρχονται στην Αθήνα για πρώτη φορά και φέρνουν μαζί τους το καταιγιστικό και αγωνιώδες raw mangel punk attack, δίχως εκπτώσεις, ή συμβιβασμούς.
Ένα από τα πιο επιδραστικά και ιστορικά σχήματα του σουηδικού hardcore punk, και όχι μόνο, έρχεται στο Punk Against Capitalism Festival του 2023. Οι Mob 47, ιδρύθηκαν στην Στοκχόλμη το 1982 ως "Censur", μέχρι να μετονομαστούν ένα χρόνο αργότερα, και αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα, και πιο γρήγορα, d-beat σχήματα της εποχής τους. Αντλώντας ηχητικές και στιχουργικές επιρροές από τον ήχο των Discharge, Crucifix, και της γενικότερης συνομοταξίας της εποχής, τον εμπότισαν με το ωμό, thrash στοιχείο που διείσδυε στο τότε underground, επιταχύνοντας την εξέλιξή του. Το εμβληματικό σουηδικό σχήμα, χάρη και στον άκρως αναγνωρίσιμο ήχο των ηχογραφήσεών του, αποτελεί ένα από τα συγκροτήματα που συντέλεσαν τα μέγιστα στη γέννηση, και διαμόρφωση του crust punk, ειδικά της πιο ωμής, αποκρουστικής, άμεσης και διαπεραστικής εκδοχής του.
Με μια σειρά από απαραίτητα demos και Eps, όπως το κλασικό επτάιντσο "Kärnvapen Attack" και το "Sjuk Värld", καθώς και συμμετοχές σε συλλογές όπως η "International P.E.A.C.E." (1984) και η "Stockholm's Mangel" (1986), οι Mob 47 μέσα σε σύντομο διάστημα κατάφεραν να αφήσουν ένα ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα. Μαζί με συγκροτήματα όπως οι Anti-Cimex, Crude SS, Asocial, κ.ά., οι Mob 47 ηγήθηκαν ενός κύματος μπαντών που εκκόλαψε την μετέπειτα σουηδική crust σκηνή μέχρι και τις μέρες μας, αλλά και οδήγησε στη δημιουργία συγκροτημάτων παγκοσμίως που αναζήτησαν σε αυτό τον ήχο την απάντηση στα αδιέξοδα της ασύμφορης πραγματικότητας.

▶MOB 47 - HARDCORE PUNK LEGENDS FROM SWEDEN since 1982

The legendary Mob 47, come to Athens for the first time and bring with them the stormy raw mangel punk attack, without any discount or compromise.
One of the most influential and historic bands of Swedish hardcore punk, and beyond, is coming to the 2023 Punk Against Capitalism Festival. Mob 47, founded in Stockholm in 1982 as "Censur", until they were renamed a year later, have been one of the first, and fastest, d-beat acts of their era. Drawing their influences from the sound of Discharge, Crucifix, and the music scene of the time, they imbued it with the raw, thrash element that permeated the underground scene at the time, accelerating its evolution. The iconic Swedish band, thanks to the highly recognizable sound of its recordings, is one of the bands that contributed the most to the birth and shaping of crust punk, especially its rawest, direct and piercing version.
With a number of essential demos and Eps, such as the seven-inch classic "Kärnvapen Attack" and "Sjuk Värld", as well as participations in compilations such as "International P.E.A.C.E." (1984) and "Stockholm's Mangel" (1986), Mob 47 managed to leave an indelible musical mark within a short period of time. Along with bands like Anti-Cimex, Crude SS, Asocial, etc., Mob 47 led a wave of bands that spawned the later Swedish crust scene to this day. But also led to the creation of many bands worldwide that searched answers through this raw sound to the impasses of the unprofitable reality.

▶ Instinct of Survival - CRUST PUNK/STENCHCORE FROM HAMBURG SINCE 1998

Οι Instinct Of Survival προστίθενται στη σύνθεση του φετινού "Punk Against Capitalism"!

Το επιβλητικό stench/crust punk σχήμα από το το Αμβούργο φέρνει τον ισοπεδωτικό του ήχο στην Ελλάδα. Το συγκρότημα με την πορεία δεκαετιών, είναι ένας από τους κύριους και ποιοτικότερους σημερινούς εκπροσώπους του χαρακτηριστικού βρετανικού crust ήχου των τελών των '80s. Η μπάντα ιδρύθηκε το 1995 ως Sperrzone, πριν αλλάξουν το 1998 το όνομα, όπως και τον ήχο τους, επηρεασμένοι από σχήματα όπως οι Napalm Death, Deviated Instinct, Axegrinder, Bolt Thrower, Sacrilege και Filth Of Mankind. Έχοντας πληθώρα EP αλλά και σημαντικών splits στον κατάλογό τους με κορυφαία σχήματα όπως οι Ιάπωνες LIFE, ή οι Ρώσοι Fatum, καθώς και δύο εξαιρετικά LPs, η δισκογραφία των Instinct Of Survival αποτελεί το μεγαλύτερο πειστήριο της συμβολής τους στην διατήρηση του εν λόγω ήχου ζωντανού και επίκαιρου. Το αδυσώπητο "North Of Nowhere…" του 2009 φίλτραρε ιδανικά τις extreme metal επιρροές, ενώ το, παραγνωρισμένο "Call Of The Blue Distance" του 2014, έβαλε και διατήρησε gloomy και σκοτεινά ατμοσφαιρικά στοιχεία εντονότερα στο προσκήνιο.

Με κάθε νέα κυκλοφορία, οι Instinct Of Survival εξελίσσονται, σμιλεύοντας έναν άκρως προσωπικό ήχο, που μύησε χάρη στη συνθετική του δεινότητα, πολύ κοινό στο ιδίωμα και στον δυστοπικό κόσμο τέτοιων μουσικών. Επιπρόσθετα, οι εξαιρετικές ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος παρουσιάζουν σταθερά ανά τα χρόνια, και σε πλήρη έκταση, τη δυναμική και την ορμή της μπάντας. Οι Instinct Of Survival, είναι ένα συγκρότημα που δεν πραγματοποίησε καμία έκπτωση στην γενικότερη στάση του, σεβόμενο τις αξίες και τις αρχές της υποκουλτούρας που εκπροσωπεί. Με λίγα λόγια, οι Instinct Of Survival αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της σκηνής τις τελευταίες δεκαετίες!

Η crust punk επέλαση του τρίτου "Punk Against Capitalism" λοιπόν, συνεχίζεται με τους σπουδαίους Instinct Of Survival, σε μια εμφάνιση που προμηνύεται καταιγιστική!

______________________________________________________________________

▶Instinct of Survival - CRUST PUNK/STENCHCORE FROM HAMBURG SINCE 1998

Instinct Of Survival are added to the lineup of this year's "Punk Against Capitalism"!

The imposing stench/crust punk band from Hamburg brings its leveling sound to Greece. The band, with decades of experience, is one of the main and best current representatives of the characteristic British crust sound of the late '80s. The band formed in 1995 as Sperrzone, before changing their name and sound in 1998, influenced by bands such as Napalm Death, Deviated Instinct, Axegrinder, Bolt Thrower, Sacrilege and Filth Of Mankind. Having numerous EPs and important splits in their catalog with bands such as Japan's LIFE, or Russia's Fatum, as well as two excellent LPs, Instinct Of Survival's discography is the greatest proof of their contribution to preserving that sound alive and revelant. 2009's unrelenting "North Of Nowhere..." perfectly filtered the extreme metal influences, while 2014's overlooked "Call Of The Blue Distance" brought and kept gloomy and dark atmospheric elements strongly to the foreground.

With each new release, Instinct Of Survival evolve, sculpting a highly personal sound that, thanks to its compositional prowess, has introduced many audiences to the music genre and the dystopian world of such soundscapes. Additionally, the band's live performances consistently showcase, into full extent, their dynamic and intensity throughout the years. Instinct Of Survival is a band that did not make any discount in its general attitude, respecting the values and principles of the subculture it represents. In short, Instinct Of Survival is one of the most important acts on the scene in recent decades!

The crust punk invasion of the third "Punk Against Capitalism" therefore continues with the amazing Instinct Of Survival, in an appearance that that will take you by storm!

▶ DESZCZ - NEOCRUST/DARK HARDCORE FROM POLAND

Οι Deszcz έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το "Punk Against Capitalism"!

Το συγκρότημα από το Poznań της Πολωνίας, προστίθεται στη σύνθεση του φεστιβάλ, φέρνοντας μαζί του την ακραία και κατάμαυρη προσωπική του εκδοχή πάνω στο σύγχρονο hardcore/crust!

Στη μουσική των Deszcz, η μελαγχολία συμβαδίζει με τις λασπωμένες ατμόσφαιρες, και η απαισιοδοξία της ασφυκτικής καθημερινότητας με την ελπίδα της ανατροπής και της απελευθέρωσης των πάντων. Η τριάδα, της οποίας το όνομα στα πολωνικά σημαίνει βροχή, μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία, έχει καταφέρει με τις κυκλοφορίες της να αναχθεί σε μια από τις πλέον ποιοτικές και σημαντικές μπάντες του σύγχρονου neo-crust. Με έμφαση στις επικές και σκοτεινές μελωδίες, τα χαρακτηριστικά διπλά φωνητικά, τους καταιγιστικούς ρυθμούς, και τις ανατριχιαστικές εναλλαγές στις εντάσεις, οι Deszcz αποτελούν ένα συγκρότημα - υπόδειγμα των δυνατοτήτων του εν λόγω ήχου στο σήμερα, αλλά και άξιους εκπροσώπους της ανερχόμενης και άκρως ενδιαφέρουσας τοπικής σκηνής.

Η ηχητική και καλλιτεχνική εξέλιξη των Deszcz σε κάθε έκφανσή της, παρέμεινε άμεσα συνδεδεμένη με το πολιτικο και κοινωνικό τους πρόταγμα. Οι στιχουργικές τους θεματικές, που εκτείνονται από τον αντιφασισμό και την αλληλεγγύη μέχρι την ριζοσπαστική οικολογία, βρήκαν στις επιβλητικές και μεγαλοπρεπείς συνθέσεις της μπάντας, το ιδανικό μουσικό υπόστρωμα ώστε να ηχούν καίριες και κρίσιμες. Από το ντεμπούτο τους, "Rain Keeps Falling" του 2014, μέχρι το εκπληκτικό "III" του 2018, που βρήκε τη μπάντα να τελειοποιεί τον ήχο και τις συνθετικές της φόρμες, ενσωματώνοντας εντονότερα όσο ποτέ πριν black metal στοιχεία, η, σύντομη μα πλούσια, δισκογραφία των Deszcz ηχεί περιπετειώδης. Η ισορροπία του συγκροτήματος ανάμεσα στα ηχητικά μονοπάτια του neo-crust, όπως οριοθετήθηκε στις αρχές του αιώνα από ένα ιστορικό ρεύμα μπαντών, αλλά και σε συγγενικές extreme metal επιρροές, δικαίως του έχει επιτρέψει να χαίρουν εκτίμησης και αναγνώρισης από ετερόκλητα μουσικά κοινά και υποκουλτούρες.

Η εμφάνισή τους στην Αθήνα και το "Punk Against Capitalism" αναμένεται να μεταφέρει, και σε ζωντανό πλαίσιο, τον ισοπεδωτικό, ηχητικό κόσμο της μπάντας, δίχως εκπτώσεις.

______________________________________________________________________

▶YOVEL - BLACK METAL COLLECTIVE FROM ATHENS

Η black metal κολεκτίβα από την Αθήνα προστίθεται στη σύνθεση του φεστιβάλ ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές υποκουλτούρες!

Μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία, οι Yovel, χάρη στην ορμή της μουσικής και του μηνύματός τους, έχουν καταφέρει να λογίζονται ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα σχήματα της διεθνούς αντιφασιστικής black metal σκηνής. Το ντεμπούτο τους "Hɪðəˈtu" του 2018, τους σύστησε αποφασιστικά στο εγχώριο και διεθνές, κοινό, υπενθυμίζοντας, τόσο με τις αποπνικτικές συνθέσεις του, όσο και με τα στοχευμένα του samples, πώς το black metal μπορεί να διατηρήσει τα βασικά του ηχητικά συστατικά αλλά να ηχεί παράλληλα αντικαπιταλιστικό, κοινωνικά ευαίσθητο, αλλά και γεμάτο ταξική οργή.

Με το δεύτερο άλμπουμ τους, το περίφημο "Forthcoming Humanity" του 2020, οι Yovel μελοποίησαν την ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη, υπό τους ήχους του χαρακτηριστικού τους black metal. Ο μουσικά και συναισθηματικά πολυσχιδής, καθώς και πολιτικά φορτισμένος δίσκος, κατάφερε, εν μέσω μιας ατμόσφαιρας δραματικής μα και οικείας, να συνδέσει τους διεθνείς αγώνες της εργατικής τάξης οικουμενικοποιώντας το μήνυμα της αντίστασης, διατηρώντας όμως και μια πιο προσωπική χροιά.

Οι Yovel, με τις ζωντανές τους εμφανίσεις να μεταδίδουν την ένταση και το πάθος της μουσικής τους, αποτελούν επίσης μέλη του Metal Solid@rity. Το Festival Galopar και το "Punk Against Capitalism", στήριξαν εξαρχής την Πρωτοβουλία - Συνέλευση που διοργάνωσε το πρώτο εγχώριο αντιφασιστικό metal φεστιβάλ τον Σεπτέμβριο του 2022, αντιλαμβανόμενα τη σημασία της παρουσίας του στην εγχώρια metal σκηνή.

Η προσθήκη των Yovel λοιπόν, στο τρίτο "Punk Against Capitalism", επιβεβαιώνει τη δυναμική της αλληλεγγύης και επικοινωνίας μεταξύ υποκουλτουρών διαφορετικών ιδιωμάτων, που εκκινούν με παρόμοια ερεθίσματα, προβληματισμούς καθώς και αιτήματα. Το "Punk Against Capitalism" διευρύνει το ηχητικό του φάσμα, στεκόμενο ενάντια σε λογικές στείρας περιχαράκωσης γύρω από μουσικά είδη.

Τον Σεπτέμβριο στο Γεωπονικό θα αντηχήσει εκκωφαντικά το καταιγιστικό #BlackMetalForTheOppressed των Yovel!

______________________________________________________________________

▶YOVEL - BLACK METAL COLLECTIVE FROM ATHENS

The black metal collective from Athens is added to the festival's line-up opening channels of communication between different subcultures!

In less than a decade, Yovel, thanks to the furiosity of their music and message, have managed to be considered one of the most up-and-coming acts of the international anti-fascist black metal scene. Their 2018 debut "Hɪðəˈtu" decisively introduced them to local and international audiences, reminding, both with its sultry compositions and focused samples, how black metal can retain its core sonic components but sound at the same time anti-capitalist, socially aware, and also full of class rage.

With their second album, the famous "Forthcoming Humanity" of 2020, Yovel set the poetry of Tasos Livaditis to music, under the sounds of their trademark black metal. The musically and emotionally diverse, as well as politically charged record, managed, in the midst of a dramatic yet intimate atmosphere, to connect the international struggles of the working class by universalizing the message of resistance, while also maintaining a more personal tone.

Yovel, whose live performances are conveying the intensity and passion of their music, are also members of Metal Solid@rity. Festival Galopar and "Punk Against Catpitalism", from the beginning supported the Initiative - Assembly that organized the first ever local anti-fascist metal festival in September 2022, realizing the importance of its presence in the greek metal scene.

The addition of Yovel, therefore, in the third "Punk Against Capitalism", confirms the dynamics of solidarity and communication between subcultures of different music idioms, which start with similar stimuli, concerns and requests. "Punk Against Capitalism" expands its sonic spectrum, standing against sterile entrenchment logics around musical genres.

In September at Agricultural University of Athens, Yovel's stormy #BlackMetalForTheOppressed will resound deafeningly!

▶HEKATE - SYNTHWAVE-PUNK FROM ATHENS

Οι Hekátē έρχονται στο "Punk Against Capitalism"!

To Synthwave-Punk σχήμα προστίθεται στη σύνθεση του φεστιβάλ, φέρνοντας επί σκηνής τα σκοτεινά χορευτικά του ηχοτοπία!

Από την εκκίνησή τους το 2018, οι Hekate έχουν καταφέρει να αναχθούν σε ένα από τα πλέον σημαντικά και ενδιαφέροντα συγκροτήματα της εγχώριας post-punk σκηνής. Το ντεμπούτο τους, "Μέρες Οργής", που κυκλοφόρησε το 2020, αποτέλεσε την ιδανική πρώτη γνωριμία με τον ήχο και την πολιτικοποιημένη κοσμοθεωρία του κουαρτέτου. Δυναμικά και ποικιλόμορφα synth-ια, φανταστικές μπασογραμμές, τύμπανα και ρυθμοί που δεν συμβιβάζονται με την πεπατημένη αλλά παρουσιάζουν διαφορετικές εκφάνσεις, και φωνητικές ερμηνείες που μετουσιώνουν την απελευθερωτική οργή σε ήχο και μουσική.

Η μουσική των Hekate δεν αποτελεί μόνο σημαντικό μέρος της διαχρονικά ενδιαφέρουσας εγχώριας synth-punk σκηνής. Τα εξαιρετικά τους τραγούδια, δεν ζωντανεύουν απλώς με τις φοβερές συναυλίες της μπάντας. Από την αισθητική μέχρι τους στίχους, κάθε πτυχή τους είναι μια διαρκής υπενθύμιση του πώς μπορούν να ανατραπούν τα κυρίαρχα, προνομιούχα και συχνά καταπιεστικά αφηγήματα εις βάρος των «άλλων ταυτοτήτων», του πώς η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα οφείλουν να διεκδικούνται διαρκώς. Σταθερά υπό τους ήχους της φορτισμένης μελαγχολίας και της γλυκόπικρης απόδρασης.

Το "Punk Against Capitalism" καλωσορίζει τις Hekate, διευρύνοντας περαιτέρω την ηχητική του ταυτότητα, αντιλαμβανόμενο τις αόρατες γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικά ηχοχρώματα αλλά κοινές ατμόσφαιρες και στοχεύσεις.

Μπορεί η Εκάτη να απαντάται σύμφωνα με το μύθο σε σταυροδρόμια, αλλά η αθηναϊκή νύχτα της 2ης Σεπτεμβρίου θα τη βρει στη σκηνή του Γεωπονικού!

______________________________________________________________________

▶HEKATE - SYNTHWAVE-PUNK FROM ATHENS

Hekátē are coming to "Punk Against Capitalism"!

The Synthwave-Punk band is added to the festival's line-up, bringing its dark dancing soundscapes to the stage!
Since their beginning in 2018, Hekate have managed to become one of the most important and interesting bands of the local post-punk scene. Their debut, "Days of Wrath", released in 2020, was the ideal first introduction to the sound and the politicized worldview of the quartet. Dynamic and diverse synths, fantastic bass lines, drums and rhythms that don't settle for the beaten path but show different manifestations, and vocal performances that transform liberating rage into sound and music.

Hekate's music is not only an important part of the perennially interesting local synth-punk scene. Their outstanding songs are not only brought to life by the band's awesome concerts. From the aesthetic to the lyrics, every aspect of them is a constant reminder of how dominant, privileged and often oppressive narratives at the expense of "other identities" can be overturned, how inclusion and diversity must be constantly claimed. Always under the sounds of charged melancholy and bittersweet escape.
"Punk Against Capitalism" welcomes Hekate, further expanding its musical identity, realizing the invisible bridges between different timbres but common atmospheres and aims.

According to legend, Hekate may be found at crossroads, but the Athenian night of September 2nd will find her on the stage of the Agriculture University!

▶ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ - ELECTRIFIED METAL PUNK FROM ATHENS

Ανακαινίσεις - Kατεδαφίσεις - Aνατινάξεις - Ορυμαγδός στο "Punk Against Capitalism"!
To metal/punk συγκρότημα προστίθεται στη σύνθεση του φεστιβάλ έτοιμο να ισοπεδώσει το Γεωπονικό με το black 'n' roll του!
Οι Ορυμαγδός είναι ένα νεοσύστατο συγκρότημα που ιδρύθηκε κατά τα χρόνια της πανδημίας, κυκλοφορώντας το ομότιτλο ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2022. Οι δέκα συνθέσεις του "Ορυμαγδός", που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, βρήκε την ανταπόκριση που του αρμόζει, παρουσιάζουν ιδανικά την αφοσίωσή τους στο metal/punk. Ο επιθετικός ήχος του συγκροτήματος, αντλεί έμπνευση από το παγκόσμιο underground speed/thrash/crossover metal των '80s μέχρι το black metal, παιγμένα με εντελώς punk/hardcore/crust τρόπο, υπό ένα άκρως πολιτικοποιημένο πρίσμα.
Οι Ορυμαγδός, με τις δυναμικές τους ζωντανές εμφανίσεις, δεν μιμούνται απλώς τις επιρροές τους αλλά δημιουργούν ένα απολαυστικό και εθιστικό μείγμα. Είτε mid-tempo είτε ορμητικοί, οι Ορυμαγδός συναρπάζουν. Δεν είναι τυχαίο, που το ηχόχρωμα και η αισθητική τους βρίσκουν αποδοχή σε διαφορετικά ακροατήρια και υποκουλτούρες.
Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στον ουρανό μαυροκόκκινα αστέρια και στη σκηνή Ορυμαγδός!

______________________________________________________________________

▶ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ - ELECTRIFIED METAL PUNK FROM ATHENS

Renovations - Demolitions - Explosions - Orymagdos (greek word for din, clatter) in "Punk Against Capitalism"!

The metal/punk band is added to the festival line-up ready to raze the Agriculture University with its black 'n' roll!

Orymagdos is a newly formed band founded during the pandemic years, releasing its self-titled debut in March 2022. The ten compositions of "Orymagdos", which from the first moment of its release, found the response it deserves, ideally present their dedication to metal/punk. The band's aggressive sound draws inspiration from the universal underground speed/thrash/crossover metal scene of the '80s to black metal, played in a completely punk/hardcore/crust style, in a highly politicized light.

Orymagdos, with their dynamic live performances, don't just emulate their influences but create a delightful and addictive mix. Whether mid-tempo or fast-paced, Orymagdos fascinates. It is no coincidence that their sound and aesthetics find acceptance in different audiences and subcultures.

So on Saturday, September 2, there will be black and red stars in the sky and Orymagdos on the stage!

▶ CHAIN CULT - DARK/POST-PUNK FROM ATHENS
[ENG below]


Και οι Chain Cult στο φετινό "Punk Against Capitalism"!


To κορυφαίο post-punk trio προστίθεται στη σύνθεση του φεστιβάλ, φέρνοντας μαζί του λίγο παραπάνω σκότος και χορό!


Οι ορμητικοί Chain Cult παρασέρνοντας τα πάντα στο διάβα τους από το 2018 και το πρώτο τους demo μέχρι σήμερα, θεωρούνται ως ένα από τα ποιοτικότερα post-punk σχήματα της διεθνούς underground σκηνής. Το "Isolated" EP προσέφερε το πρώτο μεγάλο τους τραγούδι, ενώ το αψεγάδιαστο ντεμπούτο τους, "Shallow Grave" που κυκλοφόρησε το 2019, επιβεβαίωσε πέραν πάσης αμφιβολίας τις προσδοκίες που το σχήμα είχε δημιουργήσει.


Οι Chain Cult, δίνοντας έμφαση σε κιθαριστικά leads, μπασογραμμές, τυμπανιστικούς ρυθμούς, και φυσικά μνημονικά ρεφραίν, μετέτρεψαν τις ποικίλες επιρροές τους σε έναν εντελώς προσωπικό και αναγνωρίσιμο ήχο. Η αφοσίωσή στο προσωπικό τους όραμα, έθεσε το σχήμα στην εμπροσθοφυλακή της αναγέννησης που βιώνει το ιδίωμα τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας την πολύμορφη '80s κληρονομιά του ανανεωμένη στο προσκήνιο. Με πληθώρα συναυλιών εντός και εκτός συνόρων, η τριάδα εξάπλωνε τη δική της θεώρηση περί ατμόσφαιρας δίχως σταματημό, διευρύνοντας διαρκώς το ακροατήριό της, αποτελώντας και παράλληλα για αρκετό κόσμο μια ιδανική πρώτη γνωριμία με το ιδίωμα.


Όπως απέδειξε και το προπέρσινο EP "We Are Not Alone", το παρόν και το μέλλον των Chain Cult, σε αντίθεση με τη μουσική τους, φαντάζει λαμπρό. Η εμφάνισή τους στο "Punk Against Capitalism", έρχεται λίγο πριν ξεκινήσουν την περιοδεία τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και διευρύνει εκ νέου τους ηχητικούς ορίζοντες του φεστιβάλ, που αγκαλιάζει ακόμη περισσότερο το post-punk.


Η ασφυκτική αστική πραγματικότητα που χαρτογραφούν οι Chain Cult, μπορεί να φαντάζει αγχώδης και απαισιόδοξη, δεν παύει όμως να προτάσσει καυστικά και λυτρωτικά την συλλογική αντίσταση ως πράξη ενσυναίσθησης.


Στις 2 Σεπτεμβρίου στο Γεωπονικό, στην καρδιά της μητρόπολης, οι κομματάρες των Chain Cult θα τονώσουν τους δεσμούς αλληλεγγύης και αμοιβαίας κατανόησης ενός ετερόκλητου κοινού με παρόμοιο κοινωνικό έρεισμα και ανησυχίες.
______________________________________________________________________
▶ CHAIN CULT - DARK/POST-PUNK FROM ATHENS


Chain Cult are added to this year's "Punk Against Capitalism"!


The great post-punk trio is added to the festival line-up, bringing a little more darkness and dance!


Sweeping everything in their path from 2018 with their first demo until today, the impetuous Chain Cult are considered one of the best post-punk acts of the international underground scene. The "Isolated" EP offered their first major song, while their flawless debut, "Shallow Grave" released in 2019, confirmed beyond doubt the expectations the act had created.


Emphasizing guitar leads, bass lines, drumming rhythms, and of course catchy choruses, Chain Cult have turned their varied influences into a completely personal and recognizable sound. Devotion to their personal vision has put the act at the vanguard of the genre revival, that has been experiencing in recent years, bringing its versatiled '80s heritage renewed to the foreground. With numerous concerts within and beyond borders, the trio spread their own vision of atmosphere non-stop, constantly broadening their audience, and at the same time being for many people an ideal first introduction to the genre.


As last year's EP "We Are Not Alone" proved, Chain Cult's present and future, unlike their music, looks bright. Their appearance at "Punk Against Capitalism", comes just before they start their tour on the other side of the Atlantic and expands even more the sonic horizons of the festival, which embraces even further the post-punk element.


The suffocating urban reality mapped by Chain Cult may seem anxious and pessimistic, but it never stops scathingly and liberatingly proposing collective resistance as an act of empathy.


On September 2 at the Agricultural University of Athens , in the heart of the metropolis, Chain Cult will stimulate the bonds of solidarity and mutual understanding of a diverse audience with similar social background and concerns.

▶ ΚΑΤΑΧΝΙΑ - CRUST PUNK FROM THESSALONIKI

[ENG below]

Οι Καταχνιά επιστρέφουν στο "Punk Against Capitalism" στο πλαίσιο του Galopar Festival που αποκτά πλέον και με τη βούλα έντονο και ποικιλόμορφο crust αποτύπωμα!
Τέσσερα χρόνια μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στο Σκοπευτήριο Αθηνών μαζί με τους Oi Polloi, το neo-crust σχήμα από τη Θεσσαλονίκη επιστρέφει στην Τρίτη μετενσάρκωση του φεστιβάλ φέρνοντας μαζί τον σκοτεινό και επικό του ήχο.
Με τέσσερα full length άλμπουμ και αμέτρητες εμφανίσεις σε μια δεκαετία, οι Καταχνία είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εγχώριας hardcore παράδοσης. Από το, κλασικό πλέον, ομότιτλο άλμπουμ τους το 2014, η τετράδα από τη Θεσσαλονίκη, με προϊστορία σε σημαντικά hardcore/crust συγκροτήματα της σκηνής, κατάφερε με τη μουσική και την απεύθυνσή της να αποτελέσει σημείο συνάντησης και διαλόγου οπαδών από όλο το φάσμα του ακραίου ήχου.
Συνδυάζοντας τις δραματικές μελωδίες του σκοτεινού neo-crust, όπως αυτό ήρθε στο προσκήνιο πριν από 25 χρόνια, με πιο metal στοιχεία καθώς και εξαιρετική στιχουργία, οι Καταχνιά με κάθε κυκλοφορία διεύρυναν το κοινό τους. Το πνιγηρό σκοτάδι των τραγουδιών τους, σε συνδυασμό με την οικειότητά του μηνύματός τους, επέτρεψε σε πληθώρα κόσμου να βρει στα κομμάτια των Καταχνιά την καλλιτεχνική έκφραση των όσων βιώνει κάθε μέρα στην σύγχρονη αστική, καπιταλιστική, ασύμφορη πραγματικότητα. Παράλληλα, και ενώ η μπάντα, όπως φανέρωσε στο "Κρεσέντο Απελπισίας" του 2018 και επιβεβαίωσε εντυπωσιακά στο "Νιαούρισμα Της Γάτας» το 2022, αναζητούσε μια ακόμη πιο ιδιαίτερη προσωπική καλλιτεχνική έκφραση, οι μουσικές της έγιναν σημείο εισόδου για πληθώρα κόσμου τόσο στο crust, όσο κυρίως στην εγχώρια D.I.Y. hardcore σκηνή.
Οι Καταχνιά, είτε καλπάζουν πάνω σε d-beat μονοπάτια, είτε αξιοποιούν φορτισμένα metal-ικά leads, ή συνθέτουν δύσβατα mid-tempo ηχοτοπία υπό τη συνοδεία απαγγελτικών φωνητικών, δεν έπαψαν στιγμή να συναρπάζουν. Η μουσική τους είναι ποιητική, όχι απλά εξαιτίας του ύφους και των στιχουργικών τους νοημάτων, όσο κυρίως εξαιτίας της αξιοποίησης των δυναμικών της μουσικής της. Η απελπισία, η κοινωνική παρακμή και η μαυρίλα που γίνεται σημείο ταύτισης με το ακροατήριο, διοχευτεύει μέσα της την ελπίδα της ανατροπής, την ανακούφιση της κατανόησης και το συλλογικό αίσθημα αλληλεγγύης και ανατροπής που μόνο η πολιτικοποιημένη τέχνη μπορεί να μεταδόσει.
Στις 2 Σεπτεμβρίου, στο Γεωπονικό, θα ανταμώσουμε ξανά, υψώνοντας τις γροθιές μας, υπό τους ήχους των Καταχνιά.
«Να ξαναγεννηθούμε, να ερωτευθούμε τη ζωή, να μη ζήσουμε την επανάληψη».
______________________________________________________________________

▶ ΚΑΤΑΧΝΙΑ - CRUST PUNK FROM THESSALONIKI

Καταχνιά return to "Punk Against Capitalism" as part of the Galopar Festival, which now acquires a strong and diverse crust imprint!
Four years after its outstanding performance at the venue "Skopeftirio" with Oi Polloi, the neo-crust act from Thessaloniki returns to the third incarnation of the festival bringing his dark and epic sound.
With four full length albums and countless appearances in a decade, Καταχνιά is unquestionably one of the most important bands of the domestic hardcore tradition.
Since their now classic self-titled album in 2014, the foursome act from Thessaloniki, with a history in important hardcore/crust bands of the scene, managed with their music and address to be a meeting and dialogue point for fans from the entire spectrum of extreme music.
Combining the dramatic melodies of the dark neo-crust, as it came to the fore 25 years ago, with more metal elements as well as excellent lyricism, Καταχνιά expanded their audience with each release. The suffocating darkness of their songs, combined with the intimacy of their message, allowed a multitude of people to find in Καταχνιά's pieces the artistic expression of what they experience every day in the modern urban, capitalist, unprofitable reality. At the same time, and while the band, as revealed in "Crescendo of Despair" in 2018 and impressively confirmed in "Meow of the Cat" in 2022, was looking for an even more special personal artistic expression, its music became an entry point for a multitude of people both in the crust, as mainly in domestic D.I.Y. hardcore scene.
Καταχνιά, whether galloping on d-beat tracks, or utilizing charged metal leads, or composing difficult mid-tempo soundscapes accompanied by reciting vocals, never ceased to fascinate. Their music is poetic, not simply because of their style and lyrical meanings, but mainly because of the utilization of the potential of its music.
The despair, social decay and blackness that becomes a point of identification with the audience, channels within it the hope of overthrow, the relief of understanding and the collective feeling of solidarity and overthrow that only politicized art can convey.
On September 2, at Agricultural University of Athens, we will fight back again, raising our fists, to the sounds of Καταχνιά.
"To be born again, to fall in love with life, not to live the repetition".

▶ ΟΤΟΜΠΡΙΤΣΙ ΜΟΤΟΡΙ - FULL SPEED ROCK 'N' ROLL FROM ALL AROUND GREECE (opening act)

▶ KALTE NACHT - DARK / MINIMAL SYNTHWAVE FROM ATHENS (closing act)

▶ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ - HARDCORE / CRUST FROM ATHENS SINCE 1996

Οι Χειμερία Νάρκη έρχονται στο Punk Against Capitalism του Galopar Festival!

Το ιστορικό σχήμα επιστρέφει στις συναυλίες έπειτα από έξι χρόνια, και ολοκληρώνουν τη σύνθεση του φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα ισχυρό δεσμό μεταξύ παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος του hardcore/crust!

Με μέλη από Χαοτικό Τέλος, Ξεχασμένη Προφητεία και Νεκρική Σιγή, οι Χειμερία Νάρκη ξεκίνησαν το μονοπάτι τους το 1996. Έπειτα από την κυκλοφορία μερικών demo και splits/Eps στα τέλη των '90s, το συγκρότημα το 2003 κυκλοφόρησε τον δίσκο - σταθμό για την εγχώρια σκηνή, "Στη Σιωπή Της Αιώνιας Θλίψης". Διατηρώντας τις stenchcore καταβολές του παρελθόντος, με έμφαση στα πνιγηρά και βαριά mid-tempo μέρη, με διπλά φωνητικά, ο δίσκος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη σκηνή στις αρχές της χιλιετίας. Οι Χειμερία Νάρκη, συνδύασαν εξαιρετικά τον αιχμηρό κοινωνικό προβληματισμό των θεματικών τους με μια αφοσιωμένη προσέγγιση στο χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του εγχώριου hardcore/crust μέσω κλασικών, πλέον, τραγουδιών, διατηρώντας τον στο προσκήνιο.

Το δεύτερο LP της μπάντας, θα ερχόταν δεκαπέντε χρόνια αργότερα. Το 2018, οι Χειμερία Νάρκη επανήλθαν δισκογραφικά με το "Στα Χρόνια Της Ερήμωσης". Παρά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, οι Χειμερία Νάρκη όχι απλώς διατήρησαν στο έπακρο την ταυτότητά και την ποιότητά τους, αλλά πιθανώς παρέδωσαν την κορυφαία τους κυκλοφορία. Ενσωματώνοντας εντονότερα extreme metal μέρη, ο δίσκος απέδειξε πως ο εν λόγω ήχος όχι μόνο μπορεί να παραμείνει επίκαιρος, σε μια πλούσια και παραγωγική εποχή για την εγχώρια D.I.Y. hardcore σκηνή, αλλά να συγκινήσει νεότερα ακροατήρια. Η οργή, η ένταση και η απόγνωση, η μάχη κατά της αδράνειας και η εναντίωση στον κοινωνικό κανιβαλλισμό, είναι στοιχεία που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την μπάντα.

Αντιθέτως, οι Χειμερία Νάρκη ανανεώνοντας τον ήχο τους, έμεναν πιστοί στο καλλιτεχνικό και ιδεολογικό τους πρόταγμα.

Ένα από τα σημαντικότερα και εμβληματικότερα σχήματα της εγχώριας σκηνής επαναδραστηριοποιείται, αρχής γενομένης από το τρίτο Punk Against Capitalism.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι Χειμερία Νάρκη, θα ξεδιπλώσουν άλλη μια πτυχή του crust punk ιδιώματος, με το σκοτάδι του ήχου τους να δένει αρμονικά με το ετερόκλητο lineup. Οι Χειμερία Νάρκη φέρνουν στη σκηνή του Γεωπονικού το σαρωτικό και επιβλητικό του hardcore/crust punk!
______________________________________________________________________

▶ HIBERNATION - HARDCORE / CRUST FROM ATHENS SINCE 1996

Hibernation are coming to Punk Against Capitalism at Galopar Festival!

The historic band marks its return in live shows after six years, and they complete the festival line-up, creating a strong link between the present, past and future of hardcore/crust!

With members from Chaotic End, Forgotten Prophecy and Deadly Silence, Hibernation started their path in 1996. After the release of some demos and splits/Eps in the late '90s, the band in 2003 released the album - station for the domestic scene, "In the Silence of Eternal Sorrow". Keeping the stenchcore origins of the past, emphasizing on sultry and heavy mid-tempo parts, with double vocals, the record became a benchmark for the scene at the beginning of the millennium. Hibernation, combined the sharp social criticism of their lyrical themes with a dedicated approach to the characteristic timbre of the domestic hardcore/crust through now classic songs, keeping it in the foreground.

The band's second LP would come fifteen years later. In 2018, Hibernation returned with "In The Years of Desolation". Despite the time that had passed, Hibernation had not only maintained their identity and quality to the fullest, but arguably delivered their top release. Incorporating more intense extreme metal parts, the album proved that their music can not only remain relevant, in a rich and productive era for the local D.I.Y. hardcore scene, but to excite younger audiences. Rage, tension and despair, the fight against inertia and the opposition to social cannibalism, are elements that never left the band.

On the contrary, Hibernation, renewing their sound, stayed true to their artistic and ideological order.One of the most important and emblematic figures of the domestic scene is reactivating, starting with the third Punk Against Capitalism. On September 2nd, Hibernation will unfold another aspect of the crust punk idiom, with the darkness of their sound blending harmoniously with the diverse lineup.

Hibernation bring the sweeping and imposing hardcore/crust punk punk to the stage of the Agricultural University!

▶ VILE SPECIES - FURIOUS GRINDCORE FROM ATHENS

Οι Vile Species στο Festival Galopar! Το ορμητικό grindcore τους με τα λυσσαλέα riffs και τις τεράστιων διαστάσεων ταχύτητες έχει ταρακουνήσει την πρωτεύουσα για τα καλά τα τελευταία 3 χρόνια και, όντας η μόνη συναυλιακά ενεργή μπάντα στην Ελλάδα στον ήχο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το φετινό Punk Against Capitalism. Το φεστιβάλ θα αποτελέσει μάλιστα και τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής τους περιοδείας, όπου μεταξύ άλλων εμφανίστηκαν και στο More Noise For Life Festival στην Τσεχία. Ετοιμαστείτε για τραγούδια-σφηνάκι γεμάτα κοινωνικοπολιτικό θυμό και οργή προς τη δυστοπία που συνηθίσαμε να ζούμε.
______________________________________________________________________
▶ VILE SPECIES - FURIOUS GRINDCORE FROM ATHENS

Vile Species are coming to Festival Galopar! Their impetuous grindcore with furious riffs and massive speeds has rocked Athens for over the past 3 years and, being the only active band in Greece in this genre, they couldn't be missing from this year's Punk Against Capitalism. The festival will also be the last stop of their European tour, where they also appeared at the More Noise For Life Festival in the Czech Republic. Get ready for songs like shots, full of socio-political anger and rage towards the dystopia we've come to live in.

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Απριλίου 09h