Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 στις 21.00

Anarcho greek hc punk bar

Anarcho greek hc punk bar

Παραβιαστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές,ομοφοβικές, τρανσοφοβικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως

Noise disphoria