Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στις 20.00

(αλλαγή τοποθεσίας) Live για τα 11 Χρόνια στέγ★

3 Ήμερο Εκδηλώσεων

11 Χρόνια Στέγαστρο

DEFEND THE NEUGHBORHOOD

10,16 & 18.6

Προβολή, Εκδηλώσεις, Συζήτηση και Punk Live με: Ardenti crucis • COYOTE'S ARROW • Antihumans • Dry Cough • Wheelers • Νεύρο