Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 στις 22.00

HC punk live

Πυρ κατά βούληση (Αθήνα)

Rampage (Αθήνα)

Χωρίς θάνατο (Θεσσαλονίκη)

Σκοτοδίνη (Γιάννενα)

Παραβιαστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές,ομοφοβικές, τρανσοφοβικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως