τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Σάββατο 27 Μαίου 2023 στις 19.00

Δικαίωση για την εργοδοτική δολοφονία του Μ. Αφράτη

πηγή : https://www.facebook.com/profile.php?id=10008…
πηγή : email που λάβαμε στις 7 Μαΐου 11h