Σάββατο 27 Μαίου 2023 στις 12.00

Drones και ηχοληψία

Ημερήσιο εργαστήρι

Εισαγωγικές αναφορές

Συζήτηση

Πρακτικές εφαρμογές

Live

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μαΐου 02h