Σάββατο 27 Μαίου 2023 στις 14.00

Graffiti Festival

Παλιά Νομική 27/5 14:00
Graffiti Festival
HipHop Music
Open Mics
Συλλογική Κουζίνα

πηγή : https://www.facebook.com/events/9297525282336…