Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 στις 21.00

3μερο για τα 11 χρόνια στέγ★ (Προβολή)

3 Ήμερο Εκδηλώσεων

11 Χρόνια Στέγαστρο

DEFEND THE NEUGHBORHOOD

10,16 & 18.6

Προβολή, Εκδηλώσεις, Συζήτηση και Punk Live με: Ardenti crucis • COYOTE'S ARROW • Antihumans • Dry Cough • Wheelers • Νεύρο

Image

πηγή : https://twitter.com/radiofragmata