Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 στις 22.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης συντρόφισσας

*Σε περίπτωση βροχής θα μας βρείτε στο τρίγωνο.*

Σεξιστικές/ομοφοβικές/τρανσφοβικές/παραβιαστικές και γενικά ματσοπατριαρχικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ούτε στο ελάχιστο ανεκτές.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μαΐου 21h