τι; : συνέλευση θεματική : από :

Κυριακή 28 Μαίου 2023 στις 17.00

Ανoιχτή συνέλευση για το 2ο Αυτοοργανωμένο Pride στα Γιάννενα

Αυτοπαρουσιαστικό 2ου Αυτοοργανωμένου Pride Ιωαννίνων

post image

Τα κουίρ άτομα εν γένη δεν έχουν ιστορία. Μέχρι τη δεκαετία του 70, οι κουίρ πηγές στην καλύτερη δεν θεωρούνταν σημαντικές ώστε να διασωθούν (όταν αναγνωρίζονταν καν) και στη χειρότερη καταστρέφονταν. Η έλλειψη αυτή της ιστορίας δημιουργεί μια αίσθηση αποριζοποίησης, η οποία διακόπτει τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για να υπάρχει αίσθηση συλλογικού ανήκειν. Με βάση αυτό, θεωρούμε σημαντικό να αναπαράγονται κουίρ ιστορίες, διεκδικήσεις και αγώνες, ώστε να μαθαίνουμε από αυτό το κομμάτι της ιστορίας και να απαλυνθεί η αίσθηση απομόνωσης που πολλά νέα κουίρ άτομα βιώνουν. Ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης προσβασιμότητας στην ιστορία μας, θεωρούμε ως σημαντικό σημείο εκκίνησης το Στόνγουολ. Αν και προηγήθηκαν διάφορες παρόμοιες εξεγέρσεις στις ΗΠΑ, το Στόνγουολ ήταν αυτό που πήρε την μεγαλύτερη έκταση και θεωρείται η αρχή του πράιντ.

Ο χαρακτήρας του πράιντ δεν έχει μείνει αναλλοίωτος στον χρόνο και βλέπουμε την διοργάνωση των θεσμικών πράιντ εδώ και αρκετά χρονιά. Αντιτιθέμενα σε αυτό, επιλέγουμε να οργανώνουμε μόνα μας τους αγώνες μας. Θεωρούμε την αυτοοργάνωση σημαντική, τόσο για την δημιουργία σχέσεων εκτός ετεροκανονικών δομών, οι οποίες βασίζονται σε εξουσιαστικές συμπεριφορές και ιεραρχικές δυναμικές, όσο και για τη διατήρηση και συνέχεια ενός κουίρ αγώνα όπως το πράιντ. . Το να επαναλαμβάνουμε την ιστορία μας μας βοηθάει να αντιληφθούμε την διαχρονικότητα της καταπίεσης, και άρα από που αυτή προέρχεται. Φαινόμενα όπως η έλλειψη ορατότητας, η άγνοια περί αυτοδιάθεσης και η αδιαφορία προς αυτήν, όπως και η περιθωριοποίηση (η οποία πολύ συχνά προέρχεται από τα παραπάνω), παρατηρούνται τόσο το 1968 στο Στόνγουολ, όσο και το 2023. Αποτελέσματα αυτών είναι, μεταξύ άλλων, η μη εύρεση εργασίας και ο διωγμός ατόμων από τα σπίτια τους, τα οποία ανάλογα με τη ταξική θέση του υποκειμένου, δυσχεραίνουν τις πιθανότητες επιβίωσης τους. Δεν είναι τυχαίο ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κουίρ άτομα παραμένουν τα ίδια, από τη στιγμή που η κινητήριες δυνάμεις πίσω από αυτά είναι, τότε όπως και τώρα, ο καπιταλισμός, η πατριαρχία και η αποικιοκρατία.

Εμείς εμπνεόμαστε από τη μαχητικότητα του πράιντ και προσπαθούμε να συμβάλουμε στους ήδη δοσμένους αγώνες, μέσα από δημόσιους, κατειλημμένους χώρους και στέκια, καθώς πιστεύουμε στην λειτουργία τους ως τόπους κοινοτικών μορφών αγώνα. Το περσινό πράιντ αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες πορείες των τελευταίων χρονών στα Γιάννενα και έσπασε την κανονιστική ροή της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα νιώσαμε ότι δημιουργήθηκε για μερικές ώρες ένα safe space. Δεν καθησυχαζόμαστε από αυτό, γιατί το θέμα μας είναι να είμαστε ορατά στους χώρους χωρίς να υπάρχει η έννοια του safe space, για να μπορούμε να υπάρξουμε όλο το χρόνο και όχι μόνο τις 3 αυτές μέρες. Πιστεύουμε στην διαμόρφωση του χώρου μέσα από την οπτική μιας κουίρ αισθηματικότητας , καθώς η μορφή και ο χαρακτήρας των χώρων προέρχεται από τα άτομα που τους αποτελούν και τις σχέσεις αυτών αναμεταξύ τους. Προσπαθούμε να φέρουμε την προαναφερθείσα οπτική στους τόπους των Ιωάννινων, αν και αναγνωρίζουμε προνομιακά χαρακτηριστικά και κατάλοιπα σε εμάς τα ίδια. Οι τόποι, και στην ιστορία μας και σήμερα, έχουν διαμορφωθεί πολεοδομικά από κυρίαρχα μέσα, όπως εταιρείες, με σκοπό την αποκλειστική τους αξιοποίηση και την διαιώνιση της κυρίαρχης δομής της κοινωνίας. Αυτό εισχωρεί και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, οι οποίες κανονιστικά λειτουργούν σε πλαίσια κατανάλωσης, καταπίεσης και εξουσίας.

Εμείς δε θέλουμε καμία σχέση με εταιρίες κλπ. και δε νοούμαστε το πράιντ να χρηματοδοτείται από αυτές.

Με το δεύτερο Αυτοοργανωμένο πράιντ θέλουμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια δημιουργίας κοινότητας, με άξονα μας την αλληλεγγύη και αναπτύσσοντας συντροφικές σχέσεις, φροντιστικά το ένα για το άλλο. Δε μας ενδιαφέρει να κάνουμε έναν αγώνα για δικαιώματα, καθώς η ύπαρξη τους προϋποθέτει ένα σύστημα που τα στερεί. Ο στόχος πρέπει να είναι η κατάρριψη ενός συστήματος που κινείται από τον καπιταλισμό, την πατριαρχία, και την αποικιοκρατία, αλλά αναγνωρίζοντας την μη δυνατότητα της άμεσης επίτευξης αυτού, στόχος εξίσου είναι η δημιουργία μιας καθημερινότητας στην οποία μπορούμε να περνάμε και λίγο καλά.

Η ανοιχτή συνέλευση για το 2ο αυτοοργανωμένο πράιντ κάνει συνελεύσεις κάθε Κυριακή στις 17.00 στην κατάληψη Aντιβίωση.

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1625338/