Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στις 14.00

Άνοιγμα Εκλάμψεων

Ανοιχτή βιβλιοθηκη, αναγνωστήριο

Σάββατο 14:00-16:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μαΐου 00h