τι; : βιβλίο θεματική : φύλο από : qvzine

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 στις 16.00

Παρουσίαση του 4ου τεύχους του qvzine Αρρενωπότητες

του 4ου τεύχους του qvzine Αρρενωπότητες ιστορίες για το φύλο και άλλες σχέσεις εξουσίας

πηγή : http://antiviosi.squat.gr/