Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 στις 11.00

Μάθημα Ελληνικών

[29/05-04/06] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΖΙΖΑΝΙΑ - ZIZANIA SCHEDULE

από Ζιζάνια

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 29/05-04/06. Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 29/05-04/06. Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

post image

ΤΡΙΤΗ

18:30 Μάθημα Ελληνικών

Στα Ζιζάνια έχουμε μαθήματα αγγλικών και ελληνικών σε ένα περιβάλλον μάθησης που θα μοιραζόμαστε μαζί και θα είναι διαδραστικό, όπου προσπαθούμε να σπάσουμε το διαχωρισμό μεταξύ μαθήτριας και δασκάλας. Δεν είμαστε επαγγελματίες δασκάλες και πιστεύουμε ότι η διδασκαλία είναι μια μορφή αλληλεγγύης και ανταλλαγής δεξιοτήτων μεταξύ των ανθρώπων. Καλούμε τους μαθητές να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν θα λάβετε δίπλωμα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλα/ες/ους. Οι γλώσσες των συντονιστριών θα είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

19:00 Συνέλευση Solidarity With Migrants

ΤΕΤΑΡΤΗ

Προβολή του ντοκιμαντέρ Pas res nos arresta

για τον αγώνα κατά της βιομηχανίας των ανεμογεννητριών στη Νότια Γαλλία (στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)

θα ακολουθεί συζήτηση με συντρόφια για την εμπειρία τους στο ZAD Amassada.

https://www.athens.indymedia.org/event/91088/

ΠΕΜΠΤΗ

11:00 Μάθημα Ελληνικών

20:00 Ανοιχτή συνέλευση DITO

//////////

[ENGLISH]

TUESDAY

18:30 Greek Class

In Zizania we are having English and Greek classes in a shared and interactive learning environment, where we try to break the divide between student and teacher. We are not professional teachers and we believe teaching is a form of solidarity and skill sharing between people. We invite students to help shape the lessons based on their needs. There are no formal requirements to participate and you will not receive a diploma. The classes are free and open to all people. The languages of the facilitators will be English

19:00 Solidarity With Migrants Assembly

WEDNESDAY

Screening of the documentary Pas res nos arresta

Projection of the documentary "Pas res nos arresta". Amassada, about the struggle against industrial wind turbine in the south of france (in french with greek subtitles).

After the projection there will follow a discussion with comrades about their experience on the ZAD Amassada

https://www.athens.indymedia.org/event/91088/

THURSDAY

11:00 Greek Class

20:00 Open assembly of DITO

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1625466/