τι; : συναυλία θεματική : από : Noise Disphoria

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 22.00

Crust live

  • Swordwielder
  • dishonor
  • χωρίς θάνατο

Το live θα ξεκινήσει αυστηρά στις 10

Παραβιαστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές,ομοφοβικές, τρανσοφοβικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως

Σε περίπτωση βροχής θα ανακοινωθεί εκ νέου η τοποθεσία διεξαγωγής του live*