Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 στις 19.00

Οργάνωση βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο, λαϊκό καφενείο

πηγή : http://politistikokentrovirona.blogspot.com/2...