Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

Μίνι κύκλος προβολών: This world can't tear me down

Μίνι κύκλος κυριακατικων προβολών: Tear along the dotted line & This world can't tear me down.

20 Αυγούστου: Tear along the dotted line

27 Αυγούστου & 3 Σεπτεμβρίου: This world can't tear me down

Στην κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ.