Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Προβολή ταινίας

μέρος της σειράς προβολών ενάντια στον εξευγενισμό/more info coming soon