Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 στις 19.00

Ημέρα Πανελλαδικής Δράσης για Ελεύθερες Παραλίες

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 - Ημέρα Πανελλαδικής Δράσης για Ελεύθερες Παραλίες

Image

Image

Image

Image

πηγή : https://twitter.com/Ksmetanastwn/status/16979…