Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37 Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, 19:00

πηγή : https://twitter.com/laf_portal/status/1698267…