Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 στις 18.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Coopenair 2.5.Φεστιβάλ Συνεργατισμου

Αναλυτικά το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.