Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης του χώρου της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης Περιστερίου

Bar οικονομικής ενίσχυσης του χώρου της ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης περιστερίου.