Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

Προβολή-παρουσίαση: Κεραμίδι

Προβολή-παρουσίαση:Κεραμίδι

Σάββατο 09/09 στις 21:00 στην κατάληψη Αντινομία

Μια αυτοοργανωμένη ταινία για την Υφανέτ και την μνήμη,τους ανθρώπους και τα ντουβάρια

πηγή : https://www.facebook.com/people/Δελτίο-Αντιπλ…