Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

Βar οικονομικης ενίσχυσης του ελευθεριακού κέντρου ''No pasaran''

[Bar] οικονομικής ενίσχυσης του ελευθεριακού κέντρου ''No pasaran'' Πέμπτη 7/09 στις 21:00

*θα τελειώσει αυστηρά στη 1:00