τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 στις 19.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Distopia Vol.4 DIY Fest

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Οικονομική ενίσχυση για δικαστικά έξοδα του συντρόφου Σ.Κ.

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Σεπτεμβρίου 18h