τι; : γλέντι θεματική : ψυχαγωγία από : Κοσμοπολίτ

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 στις 21.00

Γλέντι με Ζωντανή Μουσική

Ξενοδοχείο Ιδεών- Τεχνών -Γεύσεων : 'ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ'

πηγή : http://socialcenter.gr/content/2-%CE%B6%CF%89...