τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 στις 17.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Metal Solid@rity #2 - Αντιφασιστικό Metal Φεστιβάλ

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : https://www.facebook.com/profile.php?id=10008…
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Σεπτεμβρίου 16h