τι; : προβολή θεματική : προβολή από : Cine Yfanet

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 στις 20.30

Προβολή "Miracle Mile" (1988) + snack bar Cine Yfanet

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στις 20:30 προβολή της ταινίας "Miracle Mile" (1988) στο θερινό cine Yfanet

+ snack bar