Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12.00

Συλλογή Ειδών - Collecting Essentials

Η Συλλογή Ειδών Συνεχίζεται - Καφενείο Οικ.Ενίσχυσης - Collecting Essentials - Kafenio for Financial Support

(for english below)

Προσπερνάμε κράτος και διαμεσολαβητές που μας πνίγουν. Συγκεντρώνουμε υλικά πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Θεσσαλίας στην κατάληψη Κ14 (Κολοκοτρώνη 14, Βύρωνας).

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ:
σφουγγαρίστρες
κουβάδες για σφουγγαρίστρα
σφουγγάρια κουζίνας
γάντια
σκούπες
κοντάρια για σκούπες
βετέξ
σαμπουάν - κρεμοσάπουνα
υγρό πιάτων
χλωρίνη και ντετόλ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9, Συλλογή Ειδών & Καφενείο Οικ. Ενίσχυσης (20:00 - 00:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9, Συλλογή Ειδών (12:00 - 15:00)

*Eng

We bypass the state and the mediators who stifle us. We are collecting essentials for the people of Thessaly at squat K14 (Kolokotroni 14, Vyronas).

EMPHASIS ON:

Mop

Buckets for mop

Sponges

Gloves

Broomsticks and/or only the sticks

Cleaning Pads

Shampoo and Shower Gel

Dishwashing liquid

Chlorine and Detol

Thursday 21/9, Collecting Essentials & Solidarity Kafenio (20:00 - 00:00)

Saturday 23/9, Collecting Essentials (12:00 - 15:00)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
syneexleysikatexoikwnvkp@espiv.nexet

(for english below)

Προσπερνάμε κράτος και διαμεσολαβητές που μας πνίγουν. Συγκεντρώνουμε υλικά πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Θεσσαλίας στην κατάληψη Κ14 (Κολοκοτρώνη 14, Βύρωνας).

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ:
σφουγγαρίστρες
κουβάδες για σφουγγαρίστρα
σφουγγάρια κουζίνας
γάντια
σκούπες
κοντάρια για σκούπες
βετέξ
σαμπουάν - κρεμοσάπουνα
υγρό πιάτων
χλωρίνη και ντετόλ

ΠΕΜΠΤΗ 21/9, Συλλογή Ειδών & Καφενείο Οικ. Ενίσχυσης (20:00 - 00:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9, Συλλογή Ειδών (12:00 - 15:00)

*Eng

We bypass the state and the mediators who stifle us. We are collecting essentials for the people of Thessaly at squat K14 (Kolokotroni 14, Vyronas).

EMPHASIS ON:

Mop

Buckets for mop

Sponges

Gloves

Broomsticks and/or only the sticks

Cleaning Pads

Shampoo and Shower Gel

Dishwashing liquid

Chlorine and Detol

Thursday 21/9, Collecting Essentials & Solidarity Kafenio (20:00 - 00:00)

Saturday 23/9, Collecting Essentials (12:00 - 15:00)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
syneexleysikatexoikwnvkp@espiv.nexet

πηγή : https://syneleysikatoikwnvkp.espivblogs.net/2…