τι; : συναυλία θεματική : raw hc/punk από : Noise Disphoria

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στις 22.00

raw hc/punk live

Εναρξη στις 22:00

Παραβιαστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές,ομοφοβικές, τρανσοφοβικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως

Noise Disphoria