Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση Κουκουτσιού

Tο «Κουκούτσι» είναι μια συλλογικότητα ατόμων, με βάση τη Σητεία, που θέλει να δημιουργήσει μια κοινότητα με σκοπό την κατάδειξη σημαντικών κοινωνικοπολιτικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που μας απασχολούν και βιώνουμε. Αυτό το επιδιώκουμε μέσα από ένα πεδίο ισότιμης συνάντησης, διαλόγου χωρίς ιεραρχία και κοινωνικούς αποκλεισμούς, προτάσσοντας μια σειρά συλλογικών, ανοιχτών δράσεων αλληλεγγύης, πολιτισμού, τέχνης και συλλογικής μάθησης.

Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη μας να βρούμε ένα κοινό σημείο συνάντησης όπου θα μπορούμε να αλληλεπιδρούμε ισότιμα και στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις αναπτύσσονται ελεύθερα και δημιουργικά με όρους κοινότητας και αλληλεγγύης. Το «Κουκούτσι» δεν ταυτίζεται με τις ατομικότητες που το απαρτίζουν, αλλά με τη φιλοσοφία και τους στόχους που το διέπουν καθώς και όποιον/α τους ενστερνίζεται ή θέλει να συνδιαμορφώσει σε αυτούς.

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Οκτωβρίου 15h