Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 στις 20.30

DIY Rap live για δικαστικά και ιατρικά έξοδα

Rap από τα κάτω για τα κάτω για δικαστικά και ιατρικά έξοδα

Πλατεία Πρωτομαγιάς στο θεατράκι
Σάββατο 25 Νοεμβρίου

Στηρίζουμε από νωρίς το εγχείρημα!

Άτοπος
Mayaken M10 (Τέταρτο Πάτωμα)
Όψη Διπλή
ΒΚ
Ντελίριο
Πυρηνικό Απόβλητο
Ηχόχωμα
Gus
159

πηγή : https://www.facebook.com/xronika.dystopias/