Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 20.30

Προβολή Eduart (2006) Cine Yfanet

Νοέμβρης στο Cine Yfanet με αφιέρωμα :

Η αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα μέσα από τον κινηματογράφο

Τετάρτη 22 Νοέμβρη στις 20:30 προβολή της ταινίας Eduart (2006) 104min