τι; : συναυλία θεματική : CRUST PUNK από : Noise Disphoria

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 στις 22.00

Crust punk live

Το live θα ξεκινήσει στις 10

Είσοδος ελεύθερη οικονομική ενίσχυση απαραίτητη

Εξουσιαστικές συμπεριφορες δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως

Noise disphoria