τι; : συναυλία θεματική : από : Studio from the Down

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στις 22.30

DIY Live

DIY Live από το Studio from the down στην κατάληψη Αντιβίωση.

Lineup:

Downwinder (Αθήνα)

Χωρίς Θάνατο (Θεσσαλονίκη)

Deep X Cut (Ιωάννινα)