τι; : συνέλευση θεματική : από :

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 στις 19.30

Ανοιχτή συνέλευση της κοινωνικής κουζίνας "Το καπνισμένο τσουκάλι"

Η Κοινωνική Κουζίνα "Το Καπνισμένο Τσουκάλι" καλεί σε ανοιχτή συνέλευση την Δευτέρα 20/11 στις 7:30 στην κατάληψη Αντινομία

πηγή : https://www.facebook.com/people/Κοινωνική-Κου…