τι; : καφενείο θεματική : από :

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στις 21.30

Kaftra bar οικονομικής ενίσχυσης

Μπαρ για την οικονομική ενίσχυση του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Respiro di Liberta από την Ομάδα Ποίησης Καύτρα