τι; : συναυλία θεματική : crust punk gig από : Noise Disphoria

Πέμπτη 16 Μαίου 2024 στις 22.00

Crust gig

Είσοδος ελεύθερη οικονομική ενίσχυση απαραίτητη

κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορες δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως

NOISE DISPHORIA

Για ο, τιδηποτε απευθυνθείτε στο μπαρ