Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.30

Κοινωνικό Καφενείο

Χαλαρές συναντήσεις, μουσικές βραδιές, δανειστική βιβλιοθήκη/βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης & αλληλοβοήθειας.

Στηρίζουμε τους αυτοοργανωμένους χώρους στις γειτονιές!

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Ιανουαρίου 14h