Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 στις 18.00

Δανειστική βιβλιοθήκη - Κινηματικό βιβλιοπωλείο

Η ομάδα βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε μετά από ανοιχτό κάλεσμα που υπήρξε στις 13/12/22 και στόχος είναι η δημιουργία ενός χώρου ελευθεριακής κουλτούρας που να είναι προσιτός για όλα τα άτομα, απ' όπου θα γίνονται και προσπάθειες ανάδειξης των αγώνων και της σκέψης του αναρχικού κινήματος, καθώς και της ιστορίας των αγώνων των καταπιεσμένων μέσα από μεταφράσεις κειμένων, προβολές ντοκιμαντέρ, αυτομορφωτικές διαδικασίες κ.ά.

Η βιβλιοθήκη της κατάληψης θα είναι ανοιχτή κάθε Τετάρτη 18.00-21.00