Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Προβολή ντοκιμαντέρ (No permission needed, 30′) + Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2, στις 19.00

Προβολή ντοκιμαντέρ (No permission needed: mutual aid in an age of climate catastrophe (submedia), 30′) + Συζήτηση

(Χωρίς άδεια: η αλληλοβοήθεια σε καιρούς "κλιματικής καταστροφής")

Κρατική διαχείριση - αλληλεγγύη - αντιστάσεις

Από την πρωτοβουλία Ατοπία