τι; : προβολή θεματική : από :

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Προβολή ντοκιμαντέρ + συζήτηση

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Μια ματιά στην punk και diy σκηνή στην Ελλάδα" και συζήτηση για το diy

Ηχητικό Ξέσπασμα