τι; : συναυλία θεματική : από : Noise Disphoria

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 στις 22.00

DIY live

Το live θα ξεκινήσει στις 10

Είσοδος ελεύθερη οικονομική ενίσχυση απαραίτητη

Εξουσιαστικές συμπεριφορες δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως

Noise disphoria