τι; : καφενείο θεματική : από :

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.00

Bar for financial support of queer-fem self-defense team

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης αυτο-οργανωμένης queer-fem ομάδας αυτοάμυνας // Bar for financial support of self-organized queer-fem self-defense team

Επικοινωνούμε για διακριτική παρουσία στους σις στρέιτ φίλους μας // We ask for a discreet presence of our cis straight male friends

Ρατσιστικές, σεξιστικές, ομο/τρανσφοβικές και ικανοτιστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές // Racist, sexist, homo/transphobic and/or ableist behaviors will not be tolerated!

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Ιανουαρίου 13h