τι; : προβολή θεματική : από :

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Προβολή ταινίας: Inglorious Bastards (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Ιανουαρίου 15h