Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 στις 16.00

Ανοιχτή αναρχική φοιτητική συνέλευση

Ανοιχτή αναρχική φοιτητική συνέλευση

Ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Δημόσια - δωρεάν παιδεία για όλους/ες.

Εμπρός για:

ΠΟΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere