τι; : μάθημα θεματική : από :

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.00

μαθηματα ισπανικών

κάθε πέμπτη στις 8 μαθήματα ισπανικών , ΚΧΥ. ΠΙΚΠΑ

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Ιανουαρίου 01h