Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Screening of 3 projects by the Boat collective

Screening of 3 projects at 19:00 : "The rope weaver", "THE BOAT", "DONT BE AFRAID"

At 21:00 HAKAWATI by tj + DJ by Psychonoise