τι; : πάρτυ θεματική : από :

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 στις 21.00

Antiπολεμικο πάρτυ

Μετά την εκδήλωση, θα ακολουθήσει πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα του Ν.Χ. με dj set

πηγή : https://www.facebook.com/events/7235971365371…
πηγή : email που λάβαμε στις 30 Ιανουαρίου 14h