Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Καφενείο οικ. ενίσχυσης Ντουλαπιού, δανειστική βιβλιοθήκη, συλλογή ειδών 1ης ανάγκης

Πέμπτες στην κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ καφενείο οικονομικής ενίσχυσης του Ντουλαπιού, δανειστική βιβλιοθήκη, συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης

Πέμπτες στην κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ με καφενείο οικονομικής ενίσχυσης του Ντουλαπιού, δανειστική βιβλιοθήκη, συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και κουβέντα.

Ταξική αλληλεγγύη - Κοινωνική αυτοοργάνωση

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου

κάθε Κυριακή 6µµ στην κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ, Τιµοδήµου και Αντωνιάδου, Άνω Πετράλωνα

blog: askpthk.espivblogs.net - fb: Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων Θησείου Κουκακίου