τι; : καφενείο θεματική : από :

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 στις 21.30

Bar στήριξης κατάληψης Φ.Σ. Φαρμακευτικής (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)

(περισσότερες πληροφορίες σύντομα)

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Ιανουαρίου 14h